Hàng chục ngàn người Hong Kong đòi trưởng đặc khu Lương Chấn Anh từ chức ngày 1-1

Tin mới

02/01/2013 09:20

M.Nhung