Hàng chục ngàn người Jordan biểu tình đòi cải cách hiến pháp, kinh tế ngày 5-10

Tin mới

06/10/2012 01:30

M.Nhung