Hàng chục ngàn người Venezuela tuần hành ủng hộ TT H.Chavez tại Caracas ngày 10-1

Tin mới

11/01/2013 11:20

M.Nhung