Hãng Ford thu hồi 154.000 xe Fiesta đời mới để khắc phụ lỗi ở túi khí

Tin mới

16/10/2012 22:40