Hậu Giang thu hút 38 dự án trong năm 2012, tổng vốn 47.689 tỉ đồng và 648 triệu USD

Tin mới

27/12/2012 06:30

M.Nhung