Hiện 85% dân số ĐBCSL đã được sử dụng nước sạch

Tin mới

04/08/2012 05:00

M.Nhung