HNX-Index: 51,58 ▲0,50 (0,98%) Tổng GTGD: 142,255 (tỉ đồng)

Tin mới

09/11/2012 14:52

 
 
Phong Linh