Hòa Bình đặt mục tiêu có 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2015

Tin mới

27/11/2012 01:01

M.Nhung