Hòa Bình: Từ 2010-2015, 82% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên

Tin mới

03/08/2012 17:20

T.Tiên