Hồi 4 giờ, bão số 1 cách đảo Trường Sa Lớn 510 km, gió giật cấp 9-10

Tin mới

04/01/2013 07:17

Phong Linh