Hơn 100 nước đã công nhận liên minh đối lập Syria là đại diện duy nhất của người dân

Tin mới

12/12/2012 22:59

B.T.H