Hơn 2 triệu người đình công ở Indonesia đòi tăng lương

Tin mới

03/10/2012 20:20

M.Nhung