Honda thu hồi 820.000 xe hơi dòng Civic, Pilot tại Bắc Mỹ