Honda VN mới đạt 15% kế hoạch năm sau 8 tháng, còn tồn 500 ô tô và 70.000 xe máy