Huy động 6 máy bay, hàng trăm tàu phòng chống bão số 9 (Bopha) ngày 5-12

Tin mới

06/12/2012 00:00

M.Nhung