Hy Lạp: Chủ tịch quốc hội Vangelis Meimarakis tạm từ nhiệm ngày 25-9 do bê bối tham nhũng

Tin mới

26/09/2012 06:30

M.Nhung