ICG: "Chính phủ Afganistan có thể sụp đổ khi NATO rút quân"

Tin mới

08/10/2012 15:06

T.Nguyên