ILO: Năm 2012, số phụ nữ mất việc làm tăng lên 6,4% so với 5,7% của nam giới

Tin mới

12/12/2012 01:30

M.Nhung