Indonesia đã đặt mua 37 xe tăng lội nước của Nga

Tin mới

18/12/2012 07:29T.Nguyên