Indonesia: Động đất 5,7 độ Richter tấn công Kepulauan Batu

Tin mới

03/10/2012 21:21

B.T.H