Indonesia: Dự trữ ngoại tệ liên tục tăng trong quý III, trong tháng 9 là 110,17 tỉ USD

Tin mới

09/10/2012 21:24

 

T.Kim