Indonesia: Mưa lớn vài ngày qua làm hơn 7.300 người bị ảnh hưởng

Tin mới

25/12/2012 04:30

M.Nhung