Instagram có 7,3 triệu người dùng/ngày trên di động trong tháng 8, vượt Twitter (6,9 triệu)

Tin mới

01/10/2012 05:30

M.Nhung