Iran đầu tư 200 triệu USD để xây 4 kho dự trữ dầu ở Venezuela

Tin mới

13/11/2012 00:31

M.Nhung