Iran hạ thủy 2 tàu ngầm nâng cấp và 2 tàu đệm khí được đại tu ngày 28-11

Tin mới

29/11/2012 02:30

M.Nhung