Iran tập trận "Velayat 91" tại eo biển Hormuz, biển Oman và Ấn Độ Dương từ 28-12

Tin mới

28/12/2012 06:30

M.Nhung