Iran trình làng tàu đệm khí tự chế tạo có khả năng phóng tên lửa ngày 12-11

Tin mới

13/11/2012 08:20

M.Nhung