Iran tuyên bố phá mạng lưới khủng bố có liên quan tới Israel và phương Tây ngày 16-11