Israel: Khoảng 2/3 người dân ủng hộ kế hoạch hòa bình với Palestine trên nguyên tắc 2 nhà nước

Tin mới

01/01/2013 01:31

M.Nhung