Israel không cho ngoại trưởng Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Cuba đến Palestine họp ngày 5-8

Tin mới

06/08/2012 02:30

M.Nhung