Israel lần đầu thừa nhận ám sát nhân vật số 2 của PLO Abu Jihad tại Tunisia năm 1988

Tin mới

02/11/2012 02:30

M.Nhung