Israel xây mới 1.600 nhà định cư ở Đông Jerusalem

Tin mới

04/12/2012 07:10

Phong Linh