James Foley - phóng viên Mỹ cộng tác với AFP - bị bắt cóc ở Syria

Tin mới

03/01/2013 13:20

 

Phong Linh