Jordan bổ nhiệm đại sứ tại Israel đầu tiên sau 2 năm

Tin mới

10/10/2012 10:59

T.Nguyên