Jordan: Bổ nhiệm ông Abdullah Ensour làm thủ tướng trước thềm cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên

Tin mới

10/10/2012 21:20

B.T.H