Jordan: Hàng ngàn người biểu tình phản đối việc tăng giá nhiên liệu

Tin mới

14/11/2012 14:32

Phong Linh