Khánh Hòa: Bàn giao ngư dân Philippines bị nạn cho cơ quan ngoại giao nước này tại Việt Nam

Tin mới

15/12/2012 17:33

B.T.Q