Khánh Hòa: Đầu tư hơn 131 tỉ đồng để tôn tạo cảnh quan thắng cảnh đồi Trại Thủy

Tin mới

08/11/2012 19:41

K.Nam