Khánh Hòa: Đến cuối tháng 11, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt hơn 1,06 tỉ USD

Tin mới

29/11/2012 09:00

M.Nhung