Khánh Hòa: Hơn 10% cơ sở sản xuất nộp phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp

Tin mới

18/10/2012 14:06

 

Phong Linh