Khánh Hòa: Khánh thành đền thờ Đức thánh Trần ở bờ biển Nha Trang

Tin mới

05/10/2012 15:46

V.Tạo