Khánh Hòa lắp đặt 69 thiết bị VMS kết nối vệ tinh quan cho tàu cá ngày 21-11

Tin mới

22/11/2012 02:00

M.Nhung