Khánh Hòa: Ốc hương thương phẩm rớt giá, ngư dân thất thu 200-400 triệu đồng/ha

Tin mới

11/10/2012 02:01

M.Nhung