Khánh Hòa: Thành lập nghiệp đoàn bốc xếp cảng cá Hòn Rớ với 40 thành viên

Tin mới

03/10/2012 18:26

K.Nam