Khánh Hòa: TP Nha Trang sẽ gồm thêm 2 xã Diên An, Diên Toàn của huyện Diên Khánh

Tin mới

04/10/2012 02:00

M.Nhung