Khánh Hòa: Văn chỉ Vĩnh Xương được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh

Tin mới

04/12/2012 18:20

 

T.Kim