Khoảng 30.000 - 40.000 người dân New York mất nhà sau bão Sandy

Tin mới

05/11/2012 11:13

 
 
 
 
T.Nguyên