Kiên Giang hiện có hơn 12.250 tàu cá với gần 90.000 ngư dân

Tin mới

16/12/2012 21:19

M.Nhung