Kiên Giang: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 620 triệu USD, đạt 93,9% kế hoạch

Tin mới

11/12/2012 17:59

 

T.Kim