Kiên Giang: Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2012 đạt 30%, thất nghiệp giảm còn 2,6%

Tin mới

02/12/2012 10:59

M.Nhung